ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ K2 STOP LEAK 24 (ΤΕΜΑΧΙΑ) Χ18,5ML

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΨΥΓΕΙΟΥ K2 STOP LEAK 

Περιγραφή

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΣΚΟΝΗ (ΦΩΚΙΑ)ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΑΜΜΕΣΑ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ ΠΟΥ ΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΟΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ  ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΔΕΝ ΦΡΑΖΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ

Μάρκα

k2

TOP